poezie

„Children Learn What They Live”
By Dorothy Law Nolte

“O şcoală în care profesorul nu învață nimic, e o absurditate”

Constantin Noica

10354188-computer-with-cartoon-kids-and-dog

Învăţarea bazată pe proiecte

“Elevii care s-au obişnuit să fie observatori sau „spectatori adormiţi” pot să aibă reacţii de respingere faţă de activităţile solicitante, în special dacă rolurile pasive reprezintă un mod de manifestare pe un timp îndelungat” (Black & Wiliam, 1998)

Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice), capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală.

Unităţile de învăţare care utilizează metoda proiectului includ strategii de instruire variate, menite să îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de învăţare. Deseori, elevii colaborează cu experţi din exterior sau cu membri ai comunităţii pentru a ajunge la o înţelegere mai bună a conţinutului. Tehnologia este utilizată tot pentru a sprijini învăţarea. Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare.

Învăţarea bazată pe proiecte trebuie să pornească de la analiza complementarităţii fundament teoretic şi deprinderi dobândite prin studiu→abilitatea de a realiza un produs final (proiect sau portofoliu –în funcţie de ariile și domeniile de interes identificate la nivelul grupurilor țintă).

Aceasta deoarece proiectul oferă situaţii concrete din viaţa reală pentru contextualizarea activităţilor de acumulare a cunoştinţelor şi încorporare a capacităţilor de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante.

În acest blog, mi-am propus crearea unor proiecte interdisciplinare bazate pe creativitatea şi inventivitatea elevilor. Prin acest lucru aş dori să punctez faptul că orice proiect educativ are rolul de a cultiva spiritul de echipă al elevilor, dar şi al cadrelor didactice. Prin formarea şi dezvoltarea competenţelor sociale şi comunicative, elevii pot să socializeze, dar şi să rămână ei înşişi fără a deveni inadaptaţi.

Consider astfel că orice proiect educaţional are un rol important în creşterea calităţii învăţământului.iosif, maria si pruncul magic craciun tema magii nasterea domnului iisus staululDesene create de elevul Sirghie Claudiu, clasa I D

Scoala Gimn. Nr. 29 Galati

Advertisements